Expressing futurity in Bulgarian and English: A contrastive analysis


Питев, Божидар (2007) Expressing futurity in Bulgarian and English: A contrastive analysis В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 185-195.


 Представен е кратък исторически преглед на процесите довели до образуването на днешното бъдеще време в български език и съответно на формите, използвани за изразяване на бъдеще в английски език, последван от синхронен анализ на ключовите различия между двата езика при проектиране на действието като бъдещо спрямо настоящия момент.
  Статия
 futurity, Bulgarian, English, contrastive, analysis


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  4950
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/