Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст). – В: Библията в България. Сборник доклади от научна конференция "Библията в България", В. Търново, Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и методий", 18 декември 2007.


Събев, Павлин (2008) Библейският превод като екзегетическо решение (сравнителен анализ на новобългарските преводи на Евр. 11:1 и гръцкият текст). – В: Библията в България. Сборник доклади от научна конференция "Библията в България", В. Търново, Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и методий", 18 декември 2007. София: Библейска лига, 2008, с. 149-160. ISBN 978-954-8968-43-0


 Статията поставя проблема за разбирането на превода като екзегеза и илюстрира този въпрос чрез конкретен, нееднозначно разбираем, текст от Посланието до евреите.
  Статия
 Библия, превод, гръцки език


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4940
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/