„От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148).


Тутеков, Свилен (2010) „От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148). Пожаревац


 Предмет на изследването е идеята на прот. Георгий Флоровски за неопатристичен синтез като херменевтичен хоризонт, който опосредства всеобхватната рецепция на светоотеческата мисъл в контекста на съвременното православно богословие. Неговият призив за връщане към отците и „програма” за неопатристичен синтез са плод от цялостното му творческо усилие за десхоластизиране на попадналото в западен вавилонски плен православно богословие и за вкореняването му в светоотеческото богословско предание. Идеята на прот. Г. Флоровски за неопатристичен синтез е подчинена на принципа за динамичното, отговорно и всеобхватно връщане към живота и мисленето на елинските отци, което има за цел имплицитното преобразяване на богословската мисъл в съответствие с догматологичните критерии и съборното съзнание на Църквата. „Програмата” на Флоровски за неопатристичен синтез предполага динамичното и отговорно връщане или следване на отците като жизнен и всеобхватен принцип на богословската методология и едновременно с това - като корелатив на изкушението от схоластизация на богословската мисъл и залог за усвояване на светоотеческата критериология за автентично богословстване. Според него богословската мисъл трябва да следва динамично и творчески ума на отците и постоянно да преоткрива вечно новото жизнено и екзистенциално съдържание в техния опит, живот и учение. Това е пътят към осмислянето на екзистенциалните богословски истини в контекста на една „отворена” парадигма на неопатристичен синтез, която предполага подвиг, свидетелство и творчество. Всеобхватното следване на отците открива на съвременното богословие автентичния евхаристиен хоризонт на мислене за човека и света и именно тази евхаристийна перспектива на богословието открива най-дълбокото му екзистенциално съдържание, което го прави винаги ново и обновяващо. Неопатристичното богословие отваря хоризонта за автентично богословско творчество в днешната екзистенциална ситуация и преоткрива новостта на светоотеческото богословие като богословски (и философски) корелатив на всички екзистенциални въпроси, които измъчват съзнанието на съвременния човек.
  Студия
 неопатристичен синтез, корективна десхоластизация на богословието, връщане и следване на отците, богословска методология, богословско творчество.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4938
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/