Демонологичните акценти в коментарите на Ориген


Дочков, Иво (2008) Демонологичните акценти в коментарите на Ориген сп. Философия 1-2/2008, 60-72


 Темата за демонологията при Ориген може да се разглежда като продължение на темата за възкресението в нетление. Проблемът за злото в юдаизма се проявява циклично и е част от историята и културата на тази общност. В най-общ план философските търсения на Ориген се "лутат" между юдейската традиция и нейните предписания и митологемите на елинистичната културна среда в Александрия.
  Статия
 Ориген, демонология, Александрия
 Издадено
  4923
 Иво Дочков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/