„Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие”.


Тутеков, Свилен (2007) „Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие”. Саборност, бр. 1, Пожаревац


 
  Студия
 етика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4922
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/