Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения


Анчев, Стефан (2002) Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения Русия и "миротворците" над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари


 -
  Статия
 Русия
 Издадено
  492
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/