„Подвигът като екзистенциален път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим Изповедник)” // "Црквене студиjе", бр. 3, Ниш, 2006 (стр. 47-59) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532


Тутеков, Свилен (2006) „Подвигът като екзистенциален път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим Изповедник)” // "Црквене студиjе", бр. 3, Ниш, 2006 (стр. 47-59) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532 Ниш (Република Сърбия).


 The present study deals with the koinonian character of ascesis in the theological teaching of St. Maximus the Confessor – a subject which comprises the ontological, anthropological, and eucharistic-ecclesiological dimensions of ascesis. Presented are the basic ontological premises of anthropology and hamartiology in the context of the theological thought of the Holy Father, which is of a marked eschatological character. This starting standpoint sets the overall anthropological framework in whic
  Статия
 общение, подвиг, св. Максим Изповедник, антропология, личност, общение
 Издадено
  4918
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/