1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив, 2009. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: с. 236. Тутеков, Свилен. Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма. - В: Ars и scientia през Средновековието. Велико Търново, 2006, 96-120.

2. Тутеков, Свилен. „Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма” // Аrs и scientia през Средновековието, Враца, 2006 (стр. 96-120) (ISBN 10: 954-9904-49-0), (ISBN 13: 978-954-9904-49-9). Цитирано в: Булева, Марияна. ИДЕЯТА ЗА ХАРМОНИЯ (върху старогръцки, византийски и латинcки текстове), Пловдив, Изд. „АСТАРТА”, 2009 (с. 781) (ISBN 978-954-350-078-9).

3. Тутеков, Свилен. Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма. // Ars и scientia през Средновековието. Сборник от научна конференция. Изд. „Одри”, 2006 (с. 96–120) ISBN 10: 954-9904-49-0, ISBN 13: 978-954-9904-49-9. Цитирано в: Мечкова, Клара. Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. Велико Търново, Изд. „Абагар”, 2009 (230 с.) (ISBN 978-954- 427-850-2)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/