„Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения”


Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения” Сп. "Християнство и култура", София, бр. 16, 2005, с. 28-27.


 В статията се анализира важният екзистенциален проблем за отчуждението, като се търсят неговите най-дълбоки духовни измерения в перспективата на един подчертано богословски подход. Основната теза е, че преодоляването на отчуждението е възможно единствено в пространството на общението в Църквата.
  Студия
 отчуждение, личност, общение, Църква


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4915
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/