„Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”


Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта” Велико Търново


 Статията е опит за преодоляването на легалистично-моралистичното разбиране за добродетелта в светлината на евангелската истина за новия човек в Христос.
  Студия
 добродетел, личност, Църква, живот в Христос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4914
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/