„Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”, в: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров (с. 23-24 ноември 2001), ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 (стр. 117-126) ISBN 954-524-491-7, COBISS.BG-ID 1243599332.


Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”, в: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров (с. 23-24 ноември 2001), ВТ, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2005 (стр. 117-126) ISBN 954-524-491-7, COBISS.BG-ID 1243599332. Велико Търново


 Статията е опит за преодоляването на легалистично-моралистичното разбиране за добродетелта в светлината на евангелската истина за новия човек в Христос.
  Статия
 добродетел, личност, Църква, живот в Христос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4914
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/