„Различията в секуларната етика и етосът на Църквата”


Тутеков, Свилен (2005) „Различията в секуларната етика и етосът на Църквата” Велико Търново


 В текста се разглежда проблемът за различията, до които водят предпоставките на секуларната етика, и се търси начина, по който църковният етос интегрира тези предпоставки и преодолява породените от тях различия.
  Студия
 секуларна етика, предпоставки на етиката, църковен етос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4913
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/