„За църковнолитургичните основи на православната иконография”


Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография” Сп. "Мирна", бр. 24, София.


 В текста се разкрива истината за иконата като еклисиологично събитие, което може да бъде преживяно и осмислено единствено в контекста на литургичния етос на Църквата.
  Студия
 иконография, икона, литургичен етос


Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4911
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/