„За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник”


Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш (Република Сърбия).


 В студията се разглежда ключовият антропологичен проблем за човешката природа и нейните начини на съществуване - естествен, противоестествен и свръхестествен - в контекста на аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник. Това позволява богословския анализ на редица важни теми на аскетическата антропология като напр. характера на добродетелите и страстите и отношението между природата и благодатта.
  Студия
 св. Йоан Лествичник, човешка природа, антропология, страсти, добродетели, природа, благодат


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4910
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/