„За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” // "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш, 2005, с. 33-51 (ISSN 1820-2446), COBISS.SR-ID 115723532.


Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” // "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш, 2005, с. 33-51 (ISSN 1820-2446), COBISS.SR-ID 115723532. Ниш (Република Сърбия)


 В студията се разглежда ключовият антропологичен проблем за човешката природа и нейните начини на съществуване - естествен, противоестествен и свръхестествен - в контекста на аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник. Това позволява богословския анализ на редица важни теми на аскетическата антропология като напр. характера на добродетелите и страстите и отношението между природата и благодатта.
  Студия
 св. Йоан Лествичник, човешка природа, антропология, страсти, добродетели, природа, благодат


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4910
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/