Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО - на руски език


Анчев, Стефан (2005) Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО - на руски език Сборник: Из историята на европейската интеграция - поглед от Русия и България


 -
  Статия
 ЕС
 Издадено
  491
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/