„Православието между идеологията и живота”


Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота” Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София.


 В текста се разглежда актуалният проблем за идеологизацията на Православието и за нуждата от преживяването му в контекста на живия опит на Църквата.
  Студия
 идеология, православие, Църква


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4909
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/