"Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски"


Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" Велико Търново


 В статията се разглеждат различните източници и влияния в Лествицата на св. Йоан Синайски (Лествичник) и се посочва начина, по който тези отделни "нишки" на традицията формират един богословски синтез, представен на аскетически език.
  Студия
 Лествица, св. Йоан Лествичник, аскетическа традиция


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4908
 Свилен Тутеков

1. Кенанов, Д., Гавазова, Н. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 442 стр. - Тутеков, Свилен, Източници и влияния в „Лествицата” на преп. Йоан Лествичник. – В: Българистични проучвания. Т. 8. Велико Търново, 2002, с. 296-306.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/