"Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" // Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306 /ISBN 954-775-130-1/.


Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски" // Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306 /ISBN 954-775-130-1/. Велико Търново


 В статията се разглеждат различните източници и влияния в Лествицата на св. Йоан Синайски (Лествичник) и се посочва начина, по който тези отделни "нишки" на традицията формират един богословски синтез, представен на аскетически език.
  Статия
 Лествица, св. Йоан Лествичник, аскетическа традиция


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4908
 Свилен Тутеков

2. Тутеков, Свилен. Източници и влияния в „Лествицата” на преп. Йоан Лествичник // Българистични проучвания, Т. 8, Велико Търново, 2002 (с. 296-306). Цитирано в: Кенанов, Димитър, Гавазова, Невена. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7

3. Тутеков, Свилен. Източници и влияния в Лествицата на преподобни Йоан Лествичник // Българистични проучвания, Т. VIII, Велико Търново, 2002 (с. 1-14). Цитирано в: Канев, Георги. Аскетизъм, нравственост и аскетично обаяние в средновековна България (във връзка с разпространението на ереси) // Докторантски и постдокторантски четения 2011, ИФ – 94, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2013 (с. 55-67) (ISBN 978-954-9445-12-1)

1. Тутеков, Свилен. Източници и влияния в Лествицата на преподобни Йоан Лествичник // Българистични проучвания, Т. VIII, Велико Търново, 2002 (с. 1-14). Цитирано в: Канев, Георги. Що е източноправославната монашеска култура и какви са нейните елементи – поглед към средновековна България (част първа) // История, година XXI, кн. 1, 2012 (с. 8-24).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/