Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028


Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028 Велико Търново


 Монографията разглежда въпроса за литургичните измерения на човешкото съществуване и живот в Христос, проявени в литургичния етос на Църквата, което позволява интегрирането на основни въпроси на християнската антропология и етика в перспективата на евхаристийната еклисиология.
  Монография
 Св. Литургия, Евхаристия, литургичен етос


Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4906
 Свилен Тутеков

3. Тутеков, Свилен. Литургичните измерения на нравствеността. Велико Търново, Изд. Праксис, 2002 (II), (c. 80) (ISBN 954-493-002-7). Цитирано в: Чернева, Мария. Еклисиологични предпоставки на светостта у апостолските мъже // Съвременната святост: история, образи, символи, практики: Сборник доклади от Международна научна конференция. Пловдив, Изд. "Студио 18", 2018, 1 (с. 123-127) (ISBN 978-619-7249-42-2).

2. Тутеков, Свилен. Литургичните измерения на нравствеността. Велико Търново, Изд. Праксис, 2002 (II), (c. 80) ISBN 954-493-002-7. Цитирано в: Чернева, Мария. Еклисиологични предпоставки в евхаристийната сотириология на св. Игнатий Богоносец // Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1963-2013: Секция Православен богословски факултет. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 38-48 (ISBN 978-619-208-043-3) COBISS.BG-ID 1279499492

1. Кенанов, Д., Гавазова, Н. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 442 стр. Тутеков, Свилен. Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/