Литургични измерения на нравствеността


Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността Велико Търново


 Монографията разглежда въпроса за литургичните измерения на човешкото съществуване и живот в Христос, проявени в литургичния етос на Църквата, което позволява интегрирането на основни въпроси на християнската антропология и етика в перспективата на евхаристийната еклисиология.
  Монография
 Св. Литургия, Евхаристия, литургичен етос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4906
 Свилен Тутеков

1. Кенанов, Д., Гавазова, Н. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 442 стр. Тутеков, Свилен. Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/