Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028


Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000, ISBN 954-90300-7-5; 2002 г. (второ изд.) ISBN 954-493-002-7, COBISS.BG-ID 1042285028 Велико Търново


 Монографията разглежда въпроса за литургичните измерения на човешкото съществуване и живот в Христос, проявени в литургичния етос на Църквата, което позволява интегрирането на основни въпроси на християнската антропология и етика в перспективата на евхаристийната еклисиология.
  Монография
 Св. Литургия, Евхаристия, литургичен етос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4906
 Свилен Тутеков

3. Тутеков, Свилен. Литургичните измерения на нравствеността. Велико Търново, Изд. Праксис, 2002 (II), (c. 80) (ISBN 954-493-002-7). Цитирано в: Чернева, Мария. Еклисиологични предпоставки на светостта у апостолските мъже // Съвременната святост: история, образи, символи, практики: Сборник доклади от Международна научна конференция. Пловдив, Изд. "Студио 18", 2018, 1 (с. 123-127) (ISBN 978-619-7249-42-2).

2. Тутеков, Свилен. Литургичните измерения на нравствеността. Велико Търново, Изд. Праксис, 2002 (II), (c. 80) ISBN 954-493-002-7. Цитирано в: Чернева, Мария. Еклисиологични предпоставки в евхаристийната сотириология на св. Игнатий Богоносец // Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1963-2013: Секция Православен богословски факултет. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 38-48 (ISBN 978-619-208-043-3) COBISS.BG-ID 1279499492

1. Кенанов, Д., Гавазова, Н. Небето на безмълвието. Старобългарският превод на книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, ВТ, 2013, ISBN 978-954-524-891-7. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 442 стр. Тутеков, Свилен. Литургични измерения на нравствеността, ВТ, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/