Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война


Анчев, Стефан (2002) Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война Човекът и законът - минало, настояще, бъдеще


 -
  Статия
 Румъния
 Издадено
  490
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/