ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО, 2009 г. Галерия А1


Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - КАРЛОВО, 2009 г. Галерия А1 Карлово - галерия А1


 Изложбата включва 7 табла 200/75 см. и 2 табла 70/100 см. - дигитален печат. Персонажите са създадени с помощта на програмни продукти за триизмерна графика. Творбите са създадени с цел да бъдат използвани и като илюстративен материал в дисертационния труд на автора, който е на тема "Триизмерни технологии за реализация на мултимедийни продукти в изобразителното изкуство".
  Изложба
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, отражение, пречупване, проекци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4850
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/