ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново


Косев, Светослав (2009) ИЗЛОЖБА - ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ "ЧОВЕКЪТ, ЯБЪЛКАТА, ЗМИЯТА" - Велико Търново Велико Търново, изложбени зали "Рафаел Михайлов"


 Изложбата включва 9 табла 200/75 см. - дигитален печат. Персонажите са създадени с помощта на програмни продукти за триизмерна графика. Творбите са създадени с цел да бъдат използвани и като илюстративен материал в дисертационния труд на автора, който е на тема "Триизмерни технологии за реализация на мултимедийни продукти в изобразителното изкуство".
  Изложба
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, отражение, пречупване, проекци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4849
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/