ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010


Косев, Светослав (2010) ИЗЛОЖБА - ПРОЕКЦИИ 27.02.2010 Галерия "СПЕКТЪР" - Велико Търново


 Интердисциплинарния характер на това изследване позволява разширяване на кръга от познания, чрез което се очертава нов периметър пред науката перспектива. Същевременно се акцентира върху оснополагащата й функция както в изобразителното изкуство, така и в графичните програмни среди.
  Изложба
 3D графика, триизмерно моделиране, перспектива, проекция


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4848
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/