Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков


Караиванова, Бинка (2008) Полифонични похвати и техники в късното клавирно творчество на Любомир Пипков Педагогически алманах, 2008, 2, с. 135-164. Print ISSN 1310-358X


 Изследват се късните клавирни сборници на Л. Пипков. Целта на разработката е разкриване на архаичните корени на музиката на Пипков и претворяването им в съвременна звукова среда чрез използваните полифонични похвати и техники.
  Студия
 бурдонна техника, остинато, кантус-фирмусна техника
 Издадено
  4846
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/