Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му


Караиванова, Бинка (2009) Клавирните миниатюри на Димитър Ненов като проекция на стила му Педагогически алманах, 2009, 1, с. 241-273. Print ISSN 1310-358X


 Разкриват се същностни черти на индивидуалния композиторски стил на Димитър Ненов на основата на анализ на представителни клавирни пиеси. Изведени са принципни положения в музикалното мислене на композитора по проблеми на тематизма, музикалната структура и полифоничната техника на твореца.
  Студия
 клавирни миниатюри, музикален тематизъм, архитектонично изграждане, полифонични похвати
 Издадено
  4835
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/