СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА.


Косев, Светослав (2010) СПОСОБИ ЗА ДЕФОРМАЦИЯ НА ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-276-2


 За да се вникне по-добре в идеята и функцията на триизмерната графика, е полезно да се анализират и особеностите на човешкото зрение, на което тя всъщност е подвластна в стремежа си да имитира гледната точка, в която се концентрират обектите на зрителното възприятие. Физиологията на човешкото око определя спецификата на възприятието и особеностите на перспективните съкращения.
  Статия
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, отражение, пречупване, проекци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4833
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/