ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА.


Косев, Светослав (2010) ОТРАЖЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ИЗПЪКНАЛИ ЛЕЩИ В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. Юбилейна научна конференция “България и българите в Европа”. Съюз на учените в България. Фабер. Велико Търново. ISBN 978-954-400-301-2, с. 488 - 503


 Темата за отраженията засяга отделен раздел в перспективата, който е изключително широк и заслужава специално внимание. Тук той ще бъде разгледан, чрез анализ на принципните характеристики при изграждане на образи по методите на конструктивната перспектива и триизмерната компютърна графика.
  Статия
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, отражение, пречупване, проекци


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4831
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/