СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА.


Косев, Светослав (2009) СВЕТЛОСЯНКАТА В СРЕДИТЕ ЗА 3D ГРАФИКА И КОНСТРУКТИВНАТА ПЕРСПЕКТИВА. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2


 Типовете сенки в най-общия смисъл, могат да се класифицират според типа на светлинния източник, чрез който се образуват. Те могат да се получат в резултат на излъчване на светлина от точков източник, какъвто са лампите на изкуственото осветление, или от безкрайно отдалечен източник, чиито лъчи се възприемат като успоредни, какъвто е слънцето.
  Статия
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, светлосянка, проекция


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4829
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/