2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография)


Косев, Светослав (2010) 2. ПЕРСПЕКТИВA. ПРОЕКТИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ТРИИЗМЕРНАТА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 978-954-07-3020-2


 Книгата “Перспектива – проектиране, реализация и приложение, чрез триизмерната компютърна графика” е своеобразно продължение на изданието “Перспектива, перспективна система и триизмерна графика”. Като такова, то цели доразвиването на идеите заложени в първоизточника, като ги изведе до практическа реализация на проект, чрез триизмерната компютърна графика.
  Монография
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4828
 Светослав Косев

1. Марков А. "КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", Дисертационен труд, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/