Зрелостен изпит. Примерни теми с решения. Математика


Пиперков, Паскал (2008) Зрелостен изпит. Примерни теми с решения. Математика Велико Търново: Абагар, 2008. 112 с. IBSN 978-954-427-782-6.


 Книгата е предназначена за подготовка на учениците от 9-и до 12-и клас до ниво, което ще им позволи да решат най-трудните задачи на предстоящите държавни зрелостни изпити. Тя е подходяща и за учители в ежедневната им работа, преподавайки изложените в книгата идеи и подходи. Книгата съдържа 13 теми с тестови задачи, съгласно обявения от Министерството на образованието и науката формат за провеждане на зрелостния изпит по математика. Всички задачи са придружени с решения. Последователността и сло
  Учебник / Учебно помагало
 зрелостен изпит, математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4770
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/