Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия


Цветков, Димитър (2002) Проверка надеждността на скалите на личностния въпросник на Х. Айзенк (EPQ) в армейски условия Сборник трудове от международна конференция "Кинезология 2002".


 Should be Added
  Доклад
 Should be Added


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  4765
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/