Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения


Цветков, Димитър (2003) Принудени трепетения в системи за регулиране с обобщени стационарни закъснения Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003


 Should be Added
  Доклад
 Should be Added


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4764
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/