Прогностична сила на бал образуващите фактори за приемната кампания в НВУ "Васил Левски"


Цветков, Димитър (2006) Прогностична сила на бал образуващите фактори за приемната кампания в НВУ "Васил Левски" Военно-научен форум'2006, Велико Търново, 2006.


 Should be Added
  Доклад
 Should be Added


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  4749
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/