Статистически методи в психологията


Цветков, Димитър (2008) Статистически методи в психологията Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2008.


 Should be Added
  Доклад
 Should be Added


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  4747
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/