Статистически методи в психологията


Цветков, Димитър (2008) Статистически методи в психологията Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2008.


 Should be Added
  Доклад
 Should be Added


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  4747
 Димитър Цветков

1. Petrova, Elitsa. (2019). Influence of Military Organizational Culture on Individual Performance of The Learners of the Example of The Vasil Levski National Military University, Bulgaria. 1-4. 10.1109/CREBUS.2019.8840105. http://dx.doi.org/10.1109/CREBUS.2019.8840105

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/