Основен вероятностен модел в съвременната теория на тестовете


Цветков, Димитър (2009) Основен вероятностен модел в съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009


 In this paper we consider an unified approach to various probabilistic models in the item response theory. This approach is based on a systematic using of models with latent variables and parameter estimation by means of EM-algorithm
  Доклад
 Item Response Theory, EM-algorithm


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4742
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/