Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете


Цветков, Димитър (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009.


 In this paper we consider the classical 1-PL logistic model from the Item Response Theory and present a parameter estimation technique based entirely on the EM-algorithm
  Доклад
 Keywords: Item Response Theory, EM-algorithm, 1-PL


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4740
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/