Оценка на параметрите по метода Монте Карло за бинарни модели от теория на тестовете


Цветков, Димитър (2010) Оценка на параметрите по метода Монте Карло за бинарни модели от теория на тестовете Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" за 2010 година, Велико Търново, 2010


 In this paper we consider the problem for parameter estimation of some binary models from the item response theory. We present an online realization and examples for the two and three parameter logistic models
  Доклад
 two parameter logistic model, three parameter logistic model, Markov Chain Monte Carlo, posterior pr


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4738
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/