Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете


Христов, Любомир (2009) Оценка на параметрите в едно–параметричния логистичен модел от съвременната теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2009


 In this paper we consider an unified approach to various probabilistic models in the item response theory. This approach is based on a systematic using of models with latent variables and parameter estimation by means of EM-algorithm.
  Доклад
  Item Response Theory, EM-algorithm


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4729
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/