Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете


Христов, Любомир (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете , Национална Научно–приложна конференция “Математика, информатика и компютърни науки”, В. Търново


 In this paper we propose natural model for the basic equation of the classical test theory. This model is consistent with the Item Response Theory assumptions.
  Доклад
 Classical Test Theory; Observed Score – True Score.


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4721
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/