Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете


Цветков, Димитър (2006) Един модел за основното уравнение в класическата теория на тестовете Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006.


 A model for the basic equation of the classical test theory: In this paper we propose natural model for the basic equation of the classical test theory. This model is consistent with the Item Response Theory assumptions.
  Доклад
 Classical Test Theory, Observed Score – True Score.


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4716
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/