Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката


Колев, Николай (2008) Златното сечение и числата на Фибоначи в музиката сборник научни статии по проект Музика,математика и информатика


 Музика и математика
  Статия
 задачи ,музика


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4710
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/