Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен. – Педагогика, 2008, (8), с.58-72. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388


Симеонова, Катя (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен. – Педагогика, 2008, (8), с.58-72. Print ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София


 В статията се дискутират реализирани възможности на технологичното образование в началния етап на основната образователна степен и мотивационните потенциали с оглед на повишаване на познавателната ефективност на образованието в български училищни условия.
  Статия
 мотивация, мотивационна стойност, технологично обучение, начален етап на основна образователна степе
 Издадено
  4704
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/