Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап. – Педагогика, 2007, (9), с. 12-27. Print ISSN: 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388


Симеонова, Катя (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап. – Педагогика, 2007, (9), с. 12-27. Print ISSN: 0861-3982. COBISS.BG-ID 1180028388 София


 Статията разкрива теоретични аспекти на възможностите за мотивационно осигуряване на образователния процес в българското начално училище. (в съавторство)
  Статия
 мотивация, обучение, начален етап на основна образователна степен
 Издадено
  4703
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/