Grammaire transpositionnelle du francais


Христов, Паисий (2005) Grammaire transpositionnelle du francais Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", 220 с. ISBN 954-524-445-3 COBISS.BG-ID 1043279076


 Разглеждат се въпроси на френския морфосинтаксис в светлината на теорията на транспозицията
  Монография
 transposition, translateurs
 
  470
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/