Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория"


Петров, Людмил (2002) Джамбазовски, А., Е. Павлова, Л. ПЕТРОВ "Кинезиоложка теория" Амбасадор, София


 учебник за магистри "Спортна педагогика"
  Учебник / Учебно помагало
 кинезиология, спорт, физическа култура


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4679
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/