PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training"


Петров, Людмил (2002) PETROV, L., T. Davidova, M. Naumovski (2002) "Ball games and basketball training" Proceedings MEET, 2002, Technical University of Varna, p. 77


 Ball games and basketball training
  Статия
 basketball, ball games


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  4678
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/