Petrov, L., D. Jovanovic, M. Naumovski "Aspects for technical training of the youngest girls basketball players", Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev


Петров, Людмил (2002) Petrov, L., D. Jovanovic, M. Naumovski "Aspects for technical training of the youngest girls basketball players", Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev Proceedings MEET'2002, Technical University of Varna, Bulgaria, pp. 33-37, ISBN 954-20-0216-5 (vol. VI), Editors: St. Barudov, Zl. Zlatev


 Researshe for technival training of the youngest girls basketball players
  Статия
 basketball, technival training, girls basketball players


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4677
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/