Наумовски, М., Л. Величковска, Л. Петров, С.Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52


Петров, Людмил (2006) Наумовски, М., Л. Величковска, Л. Петров, С.Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизността при изведуванjе шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52 Списание "Физичка култура", Скопjе, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр.2, с. 48-52


 Прилагане на двумесечна програма за усъвършенстване на стрелбата в коша
  Статия
 баскетбол, точност, стрелба в коша, двумесечен спортнопедагогически експеримент


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4676
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/