Петров, Л., Н. Първанов. Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти, Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1


Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Н. Първанов. Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти, Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1 Списание "Спорт и наука", София, с. 63-66, ISSN 1310-3393, изв. брой 1


 Изследване развитието на силата при 12-13 годишни баскетболисти
  Статия
 баскетбол, подрастващи, физически качества


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  4675
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/