Petrov, L. "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1


Петров, Людмил (2005) Petrov, L. "Phisical Education and Sport", St. Ciril and St. Methodius" University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1 University of Veliko Turnovo, ISBN 954-524-494-1


 Phisical Education and Sport, University of Veliko Turnovo ECTS, Information package
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Phisical Education and Sport, University of Veliko Turnovo


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4674
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/