Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. Петров. Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636


Петров, Людмил (2005) Тодоровски, С., М. Наумовски, Л. Петров. Разлики в точността при стрелба в коша с отскок под ъгъл 45 градуса от средно разстояние от лява и дясна страна с табло при десноръки баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636 Списание "Спорт и наука", София, изв. брой 1, ISSN 1310-3393, с. 633-636


 Изследване на точността при стрелба в коша взависимост от местоположеието за стрелба в коша
  Статия
 баскетбол, точност, стрелба в коша


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4673
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/