Наумовски, М., Л. Величковска, Л.Петров, Б.Даскаловски. Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола, Списание Спорт и наука, изв, брой 4, 188-191, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2008) Наумовски, М., Л. Величковска, Л.Петров, Б.Даскаловски. Влияние на програмираната тренировка за точност върху подобряването на стрелбата в коша в баскетбола, Списание Спорт и наука, изв, брой 4, 188-191, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и наука", София, 2008, изв. бр.4, с. 188-191, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Прилагане на тренировъчна програма върху подобряването на точността при стрелбата в коша. Изследван контингент 25 баскетболисти на 16 годишна възраст. Сравнително бързо - за два месеца е постигнато статистически значимо подобряване на точността на стрелбата в коша.
  Статия
 баскетбол, точност, стрелба в коша


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4668
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/